လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကုမ္ပဏီများ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေး လုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သို့ အရောက်မောင်းနှင်ရန် လုပ်ငန်းအင်ဂျင်ပမာ အရေးကြီးလှသည့်…………….

► PROCUREMENT ( ကုန်ပစ္စည်း ညှိနှိုင်း – စီမံ – ဝယ်ယူခြင်း)

► WAREHOUSING (ကုန်ပစ္စည်း – လက်ခံ – စစ်ဆေး – ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင် – သိုလှောင်ထိန်းသိမ်း – ထုတ်ပေးခြင်း)

► TRANSPORTATION (ကုန်ပစ္စည်း – သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း)

► STOCK CONTROL & DISTRIBUTION (ကုန်ပစ္စည်း – ထိန်းချုပ် – ထိုးဖောက် – ဖြန့်ဖြူးခြင်း)

များနှင့် သက်ဆိုင်သော Supply Chain လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံး (သို့မဟုတ်) တစ်ခုချင်းစီအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အသေးစိတ် – စီမံခန့်ခွဲမှု အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့်

(1) Process (လုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်)

(2) Procedure (လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်)

(3) Practice (လုပ်ငန်းခွင်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အလေ့အထ/ ဓလေ့ထုံးစံ)

(4) Policy (လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် မူဝါဒ)

(5) Problems & Solutions (အလုပ်ခွင်နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာ အခက်အခဲများ နှင့် ဖြေရှင်းမှုများ)

(6) Documentation ( Internal & External Clients )
– လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် အသုံးပြုရသော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မှတ်တမ်းများ ( Forms – Formats – Invoices – Checklist)၊ ၎င်းတို့အားဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်မှု ၊ လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် ပါဝင်မှု ၊ စစ်ဆေး – အတည်ပြု – ခွင့်ပြုမှု ၊ တာဝန်ခံမှု ၊ လက်ခံမှတ်တမ်းအဖြစ် လက်ခံသိမ်းဆည်းမှု ၊ အချိန်မှုဘောင် နှင့် ဖြန့်ဝေမှုများ။

(7) Information & Communication ( Internal and External Clients )
– လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ် နှင့် လုပ်ငန်းအဆင့်များအတွက် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် များ ပေးပို့မှု ၊ လက်ခံရယူမှု ၊ သိမ်းဆည်းမှု နှင့် ဖြန့်ဝေဆက်သွယ်မှုများ။

(8) Recording & Reporting (Mother Unit & Linking – Networks Units)
– လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ နှင့် ပြီးမြောက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းတင် – ပြင်ဆင် – သိမ်းဆည်းခြင်း နှင့် လိုအပ်သော အချိန်မူဘောင် အလိုက် အစီရင်ခံခြင်းများ။

(9) Safety & Security (Human/ Worksite/ Warehouse/ Stock/ System/ Environment)
– လူပုဂ္ဂိ္ဂုလ် – အလုပ်ခွင် – သိုလှောင်ရုံ – ကုန်ပစ္စည်း – လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ် – မှတ်တမ်းစာရွက် – သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက်ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းရေး နှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရေးများ။

(10) Operating Time line (Timeline – Time Frame – Timing)
– လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့် အချိန်မှီ တိကျမှန်ကန်ချောမွေ့စွာ ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သော အချိန်မူ ဘောင် သတ်မှတ်ခြင်းများ။

(11) Individual JD & KPI
– လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် တိကျမှန်ကန်သော လုပ်ငန်းတာဝန် ခွဲဝေသတ်မှတ်မှု ၊ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှု ၊ အလုပ်ပမာဏ နှင့် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှု နှင့် ဆိုင်သော အရည်အသွေး တိုင်းတာခြင်းနှင့် အမှတ်ပေးမှုစနစ်များအတွက်…………

အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ညှိနှိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

WE – PREPARE – PROVIDE – CONSULT – DEVELOP – REVIEW & ANALYZE

SET UP – RE-STRUCTURE – SOLVE – BUILD – DRIVE – MONITOR