“ယုံကြည်ချက်”

လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်မှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးသည် လူကြီးမင်းတို့ အဖွဲ့အစည်း / ကုမ္ပဏီ၏ အရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းနားလည် သဘောပေါက်မှုသည် အဖွဲ့အစည်း / ကုမ္ပဏီ၏ အောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ စံမှီသော Job Knowledge & Skill သည် လွန်စွာပင် အဓိကကျပြီး အရေးကြီးလှပေသည်။

Available Training Courses

► Applied Procurement
( ကုန်ပစ္စည်း ညှိနှိုင်း – စီမံ – ဝယ်ယူခြင်း)

► Applied Warehousing
(ကုန်ပစ္စည်း – လက်ခံ – စစ်ဆေး – ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင် – သိုလှောင်ထိန်းသိမ်း – ထုတ်ပေးခြင်း)

► Applied Cargo Transportation
(ကုန်ပစ္စည်း – သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း)

► Applied Stock Control & Distribution
(ကုန်ပစ္စည်း – ထိန်းချုပ် – ထိုးဖောက် – ဖြန့်ဖြူးခြင်း)

Training Option

¤ Corporate Training (For Companies, INGOs, Projects & Government)

¤ Regular Training at BRIDGE Training Centre

Training Type & Approach

» 100 % Fully & Directly Applied Course

» 360* Operation Based Course

» SOP Drive – Professional Course

Course Scope & Reach

♦ Standard Operating System (Process / Procedure)

♦ Standard Documentation (Forms / Formats / Checklists)

♦ Standard Information & Communication ( Internal & External Clients )

♦ Standard Recording & Reporting ( Daily / Weekly / Monthly)

♦ Standard Safety & Security (Human / Worksite / Warehouse / System/Environment)

♦ Standard Operating Timeline ( Timeline / Timeframe / Timing )

♦ Standard JD & KPI (Junior / Operational Level to Senior / Management Level)